REKISTERISELOSTE

 

  1. REKISTERINPITÄJÄ

 

Asianajotoimisto Reetta Keskitalo

Lukiokatu 2 B 2, 95400 TORNIO

asianajaja@reettakeskitalo.fi

Y-tunnus 2951521-9

 

  1. HENKILÖTIETOREKISTERI JA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

 

Henkilötietorekisteri perustuu Asianajotoimisto Reetta Keskitalon asiakkuuteen ja sopimukseen toimeksiannosta. Käsittelyn tarkoituksena on toimeksiantojen hoitaminen, asiakassuhteiden kehittäminen sekä hallinta.

 

  1. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

 

Rekisteri sisältää seuraavat tiedot asiakkaista:

– perustiedot kuten nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite

– tarvittaessa ammatti tai asema organisaatiossa

– henkilötunnus

– tarvittaessa pankkiyhteys, tuloihin, menoihin ja varallisuuteen liittyvä selvitys

– tieto vastapuolesta ja tarvittaessa myös hänestä yllä mainitut tiedot

– asiakkuuden hoitamiseen liittyvät tiedot, kuten asiakkuuteen liittyvä yhteydenpito ja viestintä, toimeksiantojen hoitamiseen, laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot sekä lainsäädännön edellyttämään toimeksiantajan tunnistamiseen liittyvät tiedot.

 

  1. HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMINEN

 

Rekisteritiedot kerätään pääasiassa asiakkaalta itseltään. Vastapuolta tai todistajaa koskevia tietoja kerätään päämieheltä, asiakirjoista tai erinäisistä julkisista lähteistä.

 

  1. TIETOJEN LUOVUTUS JA SIIRTÄMINEN

 

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, lukuun ottamatta niitä tilanteita, joissa Suomen viranomaiset niin edellyttävät.

 

 

  1. TIETOJEN POISTAMINEN JA AJANTASAISUUS

 

Tiedot poistetaan henkilön vaatimuksesta tai viimeistään kymmenen vuoden kuluttua toimeksiannon päättymisestä. Esteellisyyden selvittämiseksi tarvittavat tiedot kuitenkin säilytetään ilman ajallista rajoitusta. Tiedot pidetään ajantasaisina toimeksiannon ajan, jonka jälkeen niitä ei tarkisteta.

 

  1. REKISTERIN SUOJAAMINEN

 

Rekisteri säilytetään asianajotoiminnassa edellytetyllä tietoturvallisella tavalla huomioiden salassapitoon liittyvät velvoitteet. Ulkopuolisilla ei ole pääsyä sähköisiin tiedostoihin eikä asiakirjoihin.

 

  1. REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on rekisteriin tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää rekisterinpitäjälle ja sen on oltava kirjallinen ja allekirjoitettu. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteys rekisterinpitäjään.

Pin It on Pinterest