Asianajopalveluita koskeva yleinen tiedonantovelvollisuus

Asianajotoimisto Reetta Keskitalon yhteystiedot

Lukiokatu 2 B 2
95400 TORNIO
+358 50 4420 678
asianajaja@reettakeskitalo.fi
www.reettakeskitalo.fi

Asianajotoimisto Reetta Keskitalo on merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin Y-tunnuksella 2951521-9. Arvonlisäverotunniste on FI29515219.

Asianajaja Reetta Keskitalo on merkitty Suomen Asianajajaliiton ylläpitämään asianajajaluetteloon. Asianajajan ammattinimike on annettu Suomessa.

Asianajajia valvova viranomainen on:

Suomen Asianajajaliitto
Simonkatu 12 B 16/PL 194
00100 Helsinki
Puhelin (09) 6866 120
Faksi (09) 6866 1299
info@asianajajaliitto.fi
www.asianajajaliitto.fi

Asianajotoimisto Reetta Keskitalolla on toimintaansa varten Suomen Asianajajaliiton vastuuvakuutusta koskevien ohjeiden mukainen varallisuusvastuuvakuutus.

Vakuutuksenantajan yhteystiedot ovat:

OP Vakuutus Oy (Y-tunnus 1458359-3)
Gebhardinaukio 1
00013 OP
Puhelin 0303 0303
www.op.fi

Pin It on Pinterest